Zoek op

BALANSWAARDE

1) Aangegeven waarde op een balans 2) Boekhoudige term 3) Boekhoudkundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BALANSWAARDE/1

Balanswaarde

De waarde van een bedrijf of een deel daarvan zoals uit de balans kan worden opgemaakt. Het is de waarde waarvoor eigendommen in de boeken van een onderneming vermeld staan ten opzichte van.de aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijving.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/balanswaarde

Balanswaarde

Waarde waarvoor de activa en de passiva op de balans staan [euro] {Externe verslaglegging}. Wat betreft de vaste activa is de balanswaarde gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijving op de vaste activa tot het moment waarop de balans wordt opgemaakt. Onder IFRS wordt bij immateriële vaste activa (zoals goodwill, octrooien of licenties...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.