Zoek op

ballade

Een kort, vaak gezongen dramatisch gedicht met veel herhalingen, tot in de 19de eeuw veelal mondeling overgeleverd. Toen trok de vorm de aandacht van romantici als Coleridge en Scott, die er de pure volkspoëzie in meenden te ontdekken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-literatuur/ballade

BALLADE

1) Danslied 2) Dichtsoort 3) Dichtstuk 4) Dichtwerk 5) Epiek 6) Episch dichtstuk 7) Episch gedicht 8) Episch iyrisch zangstuk 9) Episch lyrisch strofisch gedicht 10) Episch lyrisch zangstuk 11) Episch muziekstuk 12) Episch-iyrisch gedicht 13) Episch-lyrisch gedicht 14) Gedicht 15) Kort verhalend gedicht 16) Lied 17) Lyrisch dichtstuk 18) Lyrisch ge...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BALLADE/1

Ballade

Een in de Franse lyriek van de 14e eeuw ontstane dichtvorm, die bestaat uit drie strofen van zeven, acht of tien versregels en één strofe (l`envoi = de opdracht) van vier tot zeven regels De vier strofen eindigen alle met dezelfde regel (refreinregel). De ballade verenigt epische en lyrische elementen in zich De inhoud verschilt enigszins naar de...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_b.htm

Ballade

Een ballade is een verhalend lied in de vorm van een gedicht waarvan de vorm in de Middeleeuwen is ontstaan. Het kent een aantal strofen, die elk worden afgesloten met een refrein of stok. De ballade lijkt hierin op het refrein. Bekende beoefenaars van het genre waren in de Middeleeuwen Guillaume de Machaut, Christine de Pisan en François Villon....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ballade

Ballade

[Poot] - Ballade is een compositie voor harmonieorkest van de Belgische componist en lid van de componistengroep De Synthetisten baron Marcel Poot. == Geschiedenis == Geen buitenmuzikale invloeden hebben het werk tot stand helpen brengen. Ballade is een zuiver instrumentale compositie die niet werd geïnspireerd door een li...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ballade_(Poot)

ballade

episch dichtstuk
Jaar van herkomst: 1509 (Mak )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ballade

Let op: Spelling van 1858 dansgezang, -gedicht, tegenwoordig met romance verwisseld
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ballade

1. gedicht bestaande uit 3 strofen van meestal 8 regels en een 4e strofe bestaande uit 4 regels die wat de eerste woorden betreft de herinnering bewaart aan de oude rederijkersballade,waarvan de laatste strofe altijd begint met `Prince` (de prins was de titel van de beschermheer van een rederijkerskamer.Een ander kenmerk van de (rederijkers)ba...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Ballade

Vrij vastkokende aardappel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10801

Ballade

verhalend lied met tragische afloop
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

ballade

episch gedicht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ballade

Ballade

In de middeleeuwen een verhalend danslied, later een instrumentaal muziekstuk in romantische stijl
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Ballade

Een episch dichtwerk in de vorm van strofen, met of zonder refrein, dat in korte en scherpe trekken een romantisch voorval behandelt. Een ballade komt ook voor in de vorm van een dialoog. Voorbeeld van een (moderne) ballade kan je op deze site vinden: De ballade van de boer van Weremeus Buning.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/14_Ballade.html

Ballade

gedicht dat gezongen kan worden met eenvoudig verhaal.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Ballade

[Literatuur] Een genre van de Epiek. Een lied waarin een eenvoudig verhaal wordt verteld. Vaak gekenmerkt met veel herhaling. Ze werden vaak pas lang na hun ontstaan opgeschreven. (Poëzie)
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/

ballade

[Nederlands] Muziekstuk op een verhalende tekst, meestal droefgeestig van karakter
Gevonden op https://quizlet.com/125071032/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.