Zoek op

Basispakket

De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg, dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt overeen met het huidige ziekenfondspakket en het pakket van de meeste particuliere verzekeringen. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg. Nieuw in het basis...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Basispakket

Het meest eenvoudige pakket radio- en televisiezenders. Bij kabelaanbieders is dit vaak het minimaal door de overheid bepaalde aanbod en de door de Programmaraad aangedragen zenders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10280

Basispakket

Standaardpakket, door de overheid vastgesteld, van noodzakelijk geachte zorg (verplichte verzekering) dat een zorgverzekeraar aanbiedt. Aard en omvang van het pakket zijn dynamisch. Verwante termen: basiszorgverzekering, basisgezondheidszorg.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Basispakket

De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband v...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.