Zoek op

derhalve

rechtswetenschap: bijwoord: `om die reden`; vaak als kopje gebruikt als inleiding tot de conclusie van een verzoekschri ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=derhalve

derhalve

rechtswetenschap: bijwoord: `om die reden`; vaak als kopje gebruikt als inleiding tot de conclusie van een verzoekschri ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/derhalve

derhalve

derhalve bijwoordUitspraak:   [dɛrˈhɑlvə] om die reden formeel Voorbeeld:   `Ik ben ziek en kan derhalve niet komen.`Synoniem:   daarom © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'derhalve' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse T...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/derhalve

DERHALVE

1) Bijgevolg 2) Bijwoord 3) Bijwoord van reden 4) Blijkens het voorgaande 5) Daarom 6) Des 7) Deswege 8) Dienvolgens 9) Dierhalve 10) Dies 11) Dus 12) Ergo 13) Om die reden 14) Uit hoofde daarvan 15) Vandaar 16) Voegwoordelijk bijwoord 17) Zodoende
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DERHALVE/1

derhalve

bijwoord van hoedanigheid: op die grond
Jaar van herkomst: 1524 (WNT voltrekken )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

derhalve

daarom (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/derhalve

derhalve

om die reden, vanwege die oorzaak vb: ik was gevallen; derhalve kon ik niet komen Synoniemen: daarom vandaar daarvoor
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=derhalve

Derhalve

[Nederlands] Daarom
Gevonden op https://quizlet.com/105678468/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.