Zoek op

bedenktijd

tijd die een persoon krijgt om na te denken over de beslissing. Bijv. de koper van een huis kan binnen de drie dagen bedenktijd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bedenktijd

Bedenktijd

Na ondertekening van de koopakte heeft u volgens de wet nog bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kan u nog van de koop afzien zonder opgave van reden. De bedenktijd is afhankelijk van de dag van ondertekening en bedraagt minimaal 3 en maximaal 5 dagen. Dit komt omdat 1 dag van het weekeinde niet meetelt en de bedenktijd ingaat de dag na ondertekenin...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/

Bedenktijd

Na ondertekening van de koopakte heeft u volgens de wet nog bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kan u nog van de koop afzien zonder opgave van reden. De bedenktijd is afhankelijk van de dag van ondertekening en bedraagt minimaal 3 en maximaal 5 dagen. Dit komt omdat 1 dag van het weekeinde niet meetelt en de bedenktijd ingaat de dag na ondertekenin...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/bedenktijd/

Bedenktijd

Nadat de koopovereenkomst is gesloten heeft de koper van de woning een bedenktijd van minimaal drie dagen om de koop ongedaan te maken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.