Zoek op

montage

Term uit de filmtechniek: de ordening van beelden en geluiden in een film. Eén van de belangrijkste middelen die de filmmaker heeft om zijn verhaal te 'verbeelden'. Bestaande beelden zijn op allerlei wijze aan elkaar te koppelen (te monteren), met uiteenlopende effecten en tempi. In algemener zin kan 'montage' als begrip ook staan voor verschillen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/film/montage

montage

de montage zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [mɔnˈtaʒə] het monteren Voorbeeld:   `filmmontage` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'montage' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van O...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/montage

MONTAGE

1) 't in elkaar zetten 2) Assemblage 3) Assembleren 4) Beeldschikking 5) Bevestiging 6) Constructie 7) Fabricage 8) Filmmontage 9) Filmsamenstelling 10) Filmterm 11) Het bevestigen van onderdelen 12) Het in elkaar zetten 13) Het samenvoegen van beeldmateriaal 14) In elkaar zetting 15) Ineenzetten 16) Installatie 17) Opbouw 18) Samenstelling 19) Sam...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MONTAGE/1

Montage

Montage is het samenstellen van het geheel uit de delen en kan betrekking hebben op: Zie ook: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Montage

Montage

[film] - Montage in de filmtechniek is de ordening van beeld en geluid in een film. De ordening kan snel en afwisselend zijn of juist traag. Er zijn films die van het begin tot het einde slechts uit één enkel onafgebroken beeld bestaan. Dat er dan toch steeds iets anders te zien is komt doordat de camera zich verplaatst o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Montage_(film)

montage

•samenstelling van audio-vsueel
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/montage

montage

Begrip overgenomen uit de filmwereld waar het betrekking heeft op het aan elkaar zetten van filmfragmenten om zo met combinaties van beeldenreeksen, losse shots e.d. een bepaald effect te bereiken. In de literatuur duidt men er de techniek mee aan waarmee meer, vaak heterogene reeds bestaande teksten of tekstfragmenten in een groter tekstgeheel wor...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

montage

het monteren
Jaar van herkomst: 1908 (WNT dicht II )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Montage

Het combineren of verbinden van verschillende plaatjes. Verschillende prentjes kunnen in elkaar overvloeien of je ziet verschillende bewegingen van een bepaalde figuur in één enkele prent. Ook populair is de montage van verschillende voertuigen naast elkaar om aan te geven dat een personage een hele reisweg moet afleggen met behulp van verschille...
Gevonden op http://www.depoort.com/terminologie?utm_source=de-poort&utm_medium=fork-sea

Montage

Een werk dat is samengesteld uit prenten, foto`s en dergelijke, die zijn uitgeknipt en opgeplakt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

montage

Wordt gebruikt voor de techniek van het maken van samenstellingen van delen van bestaande beelden, zoals tekeningen of foto`s, waarbij de samengestelde afbeeldingen in zekere zin één geheel vormen. Gebruik `collage ` wanneer delen van verschillende, relatief vlakke materialen aan elkaar worden geplakt en zo een minder harmonieus gehee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Montage

het achter elkaar plakken van shots. Afzonderlijke beelden worden met elkaar in verbinding gebracht. Dat kan zijn in chronologische of thematische volgorde of in de vorm van parallelmontage.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Montage

Montage is het bevestigen of installeren van een bepaald onderdeel of de gehele carport.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10886

Montage

Algemene filmterm voor het aan elkaar verbinden van verschillende beeldreeksen (shots, takes, opnamen uit één stuk). Door montage worden de verschillende scenes in de juiste volgorde geplaatst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10969

montage

het monteren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/montage

Montage

1) Het voorbereiden en het monteren van de film alvorens de plaat aan te maken. 2) Een vel belichte film voor de belichting van de drukplaten.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Montage

Het combineren of verbinden van verschillende delen tot een geheel. Monteren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11026
Geen exacte overeenkomst gevonden.