Zoek op

Bedrijfsgezondheidszorg

Het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en arbeidsmilieu.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2463

Bedrijfsgezondheidszorg

Zorg met als doel de bescherming en bevordering van de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werk en werkomstandigheden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat deze werknemers hun werk verrichten binnen autonome organisaties die primair een ander doel hebben en waar de realisering van de bedrijfsgezondheidskundige doelste...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

bedrijfsgezondheidszorg

zorg gericht op het voorkomen van beroepsziekten, bedrijfsongevallen, ziekte en verzuim van werknemers Gebruikt voor: arbodiensten bedrijfsgeneeskundige dienst Minder specifiek: gezondheidszorg Zie ook: arbeidsomstandigheden arbeidsongevallen bedrijfsmaatschappelijk werk bedrijfsveiligheid beroepsziekten ergonomie ziekteverzuim
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3853
Geen exacte overeenkomst gevonden.