Zoek op

naturalisatie

vreemdelingenrecht: de normale procedure die dient gevolgd te worden door vreemdelingen die de Belgische nationaliteit wensen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=naturalisatie

naturalisatie

vreemdelingenrecht: beslissing van de Kroon waarbij een vreemdeling het Nederlandse staatsburgerschap verkrijgt. De mogelijkheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/naturalisatie

naturalisatie

naturalisatie zelfst.naamw. het toekennen van het staatsburgerschap aan een vreemdeling    Voorbeeld: `Hij komt in aanmerking voor naturalisatie. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'naturalisatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/naturalisatie

NATURALISATIE

1) Opneming 2) Opneming van een vreemdeling als staatsburger
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NATURALISATIE/1

Naturalisatie

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. == Nederland == De Rijkswet op het Nederlanderschap, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap regelen onder meer het verlenen van de Nederlandse national...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Naturalisatie

Naturalisatie

Verkrijging van het Nederlanderschap door verlening (zelfstandige naturalisatie of medenaturalisatie).

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=478

Naturalisatie

De naturalisatie is een handeling waarbij de Kamer van volksvertegenwoordigers aan een vreemdeling de Belgische nationaliteit toekent.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10362

naturalisatie

Het verlenen van de rechten en voorrechten van een autochtone onderdaan of burger.
Categorie: Functionele activiteiten > juridische functies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Naturalisatie

Als een immigrant Nederlander wil worden, kan hij of zij de Nederlandse nationaliteit (het Nederlandschap) aanvragen. Dit heet: naturalisatie.
Om een Nederlands paspoort te krijgen moet men:
1. Vijf jaar in Nederland wonen of drie jaar met een Nederlander zijn getrouwd.
2. Een inburgeringexamen halen en de Nederlandse taal beheersen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Naturalisatie

Beslissing van de wetgever waardoor een vreemdeling het volledige Nederlandse staatsburgerschap verkrijgt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.