Zoek op

Bedrijfswaarde

De waarde die een bedrijf kan hebben op basis van toekomstige vrije kasstromen. Deze waarde is te berekenen met de (netto) contante waarde methode, eventueel gecorrigeerd voor reële opties. Volgens Traas moet deze waarde in twee stappen berekend worden, omdat de activa verdisconteerd moeten worden tegen een gewenste rentevoet en de passiva t...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Bedrijfswaarde

1) De waarde die een bedrijf kan hebben op basis van toekomstige vrije kasstromen. Deze waarde is te berekenen met de (netto) contante waarde methode, eventueel gecorrigeerd voor rele opties. Volgens Traas moet deze waarde in twee stappen berekend worden, omdat de activa verdisconteerd moeten worden tegen een gewenste rentevoet en de passiva tegen ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Bedrijfswaarde

Waarde die een zaak vertegenwoordigt in verband met het bedrijf waarvoor het wordt gebruikt. Een andere term hiervoor is going concern waarde. Het bedrag van de bedrijfswaarde zal doorgaans hoger liggen dan het bedrag dat bij verkoop van de zaak kan worden verkregen. Indien vervanging mogelijk is zal de bedrijfswaarde veelal gelijk zijn aan de verv...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.