Zoek op

idioom

Taaleigen. 1. Het geheel van uitdrukkingen en zegswijzen in een taal die van lieverlede een betekenis hebben gekregen die niet meer rechtstreeks uit de samenstellende delen is af te leiden, bijvoorbeeld 'de kat de bel aanbinden', 'over je nek gaan'. 2. Voor een bepaalde groep of persoon kenmerkend taalgebruik. Zo behoort 'zalig nieuwjaar' tot het k...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/idioom

idioom

het idioom zelfst.naamw.Uitspraak:   [idiˈjom] Verbuigingen:   idi|omen (meerv.) combinatie van woorden die iets anders betekent dan de losse woorden samen Voorbeeld:   `'Op de fles gaan' is in het Nederlands idioom voor 'failliet gaan'.`Synoniem: &nbs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/idioom

IDIOOM

1) Bijzondere taaluitdrukking 2) Dialect 3) Eigen karakter 4) Eigenaardigheden van een taal 5) Eigenaardigheid van een taal 6) Eigenaardigheid van taal 7) Het taaleigen 8) Plaatselijke spreekwijze 9) Taal 10) Taaleigen 11) Taaleigenaardigheden 12) Taalschat 13) Tongval 14) Woordenschat
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDIOOM/1

Idioom

Een taaleigen(aardigheid); een streektaal; een dialect; een jargon; een vaste, ondoorzichtige woordverbinding. Een idioom in de betekenis van taaleigen kan alleen begrepen worden als men begrip heeft van het plaatselijk gebruik dat wordt genoemd, wat een afbeelding is voor dat wat werkelijk bedoeld wordt
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

Idioom

Idioom is een ander woord voor taaleigen, dat wil zeggen eigenaardigheden van een taal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen talige middelen die andere talen op een vergelijkbare wijze tot hun beschikking hebben en zaken waarvoor dat niet geldt. Een begrip wordt doorgaans beperkt tot grammaticale en lexicale eigenaardigheden, ofschoon ook fonologis...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Idioom

Idioom

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. landspraak, tongval, taaleigen.
*...OOT, m. (...oten), halve krankzinnige, stompzinnige, [iemand] met een zwak hersengestel.
*...OTISMUS, o. stompzinnigheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

idioom

bijzondere eigenaardigheid van een taal
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

idioom

taaleigen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/idioom

Idioom

taaleigenheid
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.