Zoek op

begiftigde

verbintenissen: persoon aan wie een gift wordt gedaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=begiftigde

begiftigde

(donataris) verbintenissenrecht: persoon die een schenking aanneemt; begunstigde bij een schenking. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/begiftigde (donataris)

BEGIFTIGDE

1) Donataris
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEGIFTIGDE/1

Begiftigde

De ontvanger van een erfenis of schenking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Begiftigde

Een begiftigde is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een erfenis of schenking ontvangt. Wanneer twee personen samen de overeenkomst sluiten dat de ene partij goederen zal leveren, is er sprake van een zogenaamde meervoudige overeenkomst. Hierbij hebben de partijen onderling rechten en plichten tegenover elkaar in het leven geroepen doo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Begiftigde

Begiftigde

De ontvanger van een erfenis of schenking. Het is de wederpartij van een schenker in de overeenkomst van schenking.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/begiftigde

Begiftigde

De persoon of instelling die een schenking ontvangt.
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Begiftigde

De begiftigde is de ontvanger van een schenking. Hij of zij is niet verplicht om de schenking te aanvaarden. De begiftigde kan een natuurlijke persoon (een mens van vlees en bloed) of een rechtspersoon zijn. Denk bijvoorbeeld aan een stichting of ander goed doel waaraan wordt geschonken. - Meervoud van Begiftigde: begiftigden
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/begiftigde/
Geen exacte overeenkomst gevonden.