Zoek op

begrotingsbeleid

algemeen overheid: Het met behulp van de overheidsbegroting beïnvloeden van de ontwikkeling van de economie. Wat de uitgavenkant ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=begrotingsbeleid

Begrotingsbeleid

Begrotingsbeleid of begrotingspolitiek is beleid waarmee de regering via haar inkomsten en uitgaven de effectieve vraag beïnvloedt.
Gevonden op https://www.finler.nl/begrotingsbeleid/

begrotingsbeleid

Het aanwenden van de uitgaven‑ of inkomstenzijde van de rijksbegroting voor het voeren van macro‑economisch beleid. Dit heeft o.a. betrekking op de omvang van de overheidsuitgaven, de werkgelegenheid bij de overheid, de omvang van de belastingen en uitkeringen, en de omvang en samenstelling (lang‑ versus kortlopend) van de staatsschuld.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/begrotingsbeleid

Begrotingsbeleid

Bij het begrotingsbeleid gaat het om het met behulp van de ontvangsten-kant en de uitgavenkant van de overheidsbegroting beïnvloeden van de ontwikkeling van de economie. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/begrotingsbeleid
Geen exacte overeenkomst gevonden.