Zoek op

behuizing

behuizing zelfst.naamw. een gebouw of deel daarvan dat als verblijf dient    Voorbeeld: `Hij had nog geen geschikte behuizing daarvoor gevonden. `techniek een bouwsel dat is bedoeld om datgene wat er door omsloten wordt af te schermen van de buitenwereld    Voorbeeld: `Die be...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/behuizing

BEHUIZING

1) Accommodatie 2) Appartement 3) Huisvesting 4) Kwartier 5) Omhulsel 6) Onderdak 7) Onderkomen 8) Tehuis 9) Verblijfplaats 10) Wijze van huisvesting 11) Woongelegenheid
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEHUIZING/1

behuizing

waar je woont of bent ondergebracht vb: dit bedrijf krijgt een nieuwe behuizing
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=behuizing

behuizing

Syn.: doseerpompenkast ; pompschacht ; omkasting Def.: civiele of bouwkundige constructie als bescherming tegen weersinvloeden en-of afscherming van emissie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.