Zoek op

Belendingenclausule

Bepaling opgenomen op de polis van een (uitgebreide) brandverzekering waarin de verzekeraar vastlegt dat de bestaande of toekomstige belendingen van de verzekerde objecten de dekking van de verzekering niet (zullen) beïnvloeden.
Hij ziet in die gevallen dus af van een hogere premie of beperkende voorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Belendingenclausule

Clausule, opgenomen in de meeste brandpolissen, maar ook wel in die voor inbraak en storm, waarin wordt vermeld dat ligging, constructie, aard en inrichting van de belendingen de verzekering niet zullen prejudiciëren. De verzekeraar geeft daarmee te kennen dat de belendingen, aanwezig bij het sluiten van de verzekering, indien zij in de polis niet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Belendingenclausule

Bepaling opgenomen op polissen van (uitgebreide) brandverzekering waarin de verzekeraar te kennen geeft dat de bestaande of toekomstige belendingen van de verzekerde objecten de dekking van de verzekering niet (zullen) benvloeden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.