Zoek op

Beslissingsboom

Een beslissingsboom of beslisboom is een wetenschappelijk model voor de weergave van de alternatieven en keuzen in een besluitvormingsproces, en is een techniek uit de besliskunde. De term beslissingsboom is afgeleid van het Angelsaksische decision tree of tree structuur en wordt ook wel alternatievenschema of beslisboom genoemd. De beslissingsboo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beslissingsboom

Beslissingsboom

Eng.: Decision tree. Hulpmiddel bij het beslissen onder onzekere condities. Het beslissingsproces wordt ontleed in een aantal alternatieven die elk meetbare consequenties hebben. Daarbij schat men tevens de kans in waarin elk alternatief kan voorkomen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Beslissingsboom

Een beslissingsboom of beslisboom is een wetenschappelijk model voor de weergave van de alternatieven en keuzen in een oces, en is een techniek uit de besliskunde.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

beslissingsboom

[Management-en-organisatie] grafische voorstelling van een probleemstelling waarin verschillende alternatieven met gebeurtenissen naar voren komen.
Gevonden op https://quizlet.com/117712549/h7-besluitvorming-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.