Zoek op

beurs

I de beurs zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [børs] Verbuigingen:   beurzen (meerv.) 1) instelling waar je handelt in geld of andere waardepapieren Voorbeeld:   `beleggen op de beurs` 2) plaats waar bedrijven tonen wat ze verkopen comm...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beurs

beurs

geldbuidel, als heraldiekteken vaak voorgesteld met twee koorden
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

beurs

•het beursgebouw waar aandelen gekocht en verkocht worden. •een houder voor munten en biljetten. •toelage voor iemand die studeren wil. •bijeenkomst waar producenten van een bepaald vakgebied meest nieuwe producten tentoonspreiden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beurs

beurs

gebouw waar men goederen en geld verhandelt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Beurs

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...zen), zakje, tasch; uit eene - studeren, voor 's lands of 's konings kosten studeren; uit gemeene - teren, gezamenlijk de kosten dragen; de - lichten of snijden, zakkerollen; koopmans-, verzamelplaats der kooplieden.
~AGENT, m. (-en).
~BEZOEKER, m. (-s).
~BENGEL, m. (-s), beursklok
~DAG, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Beurs

de balzak van het grof wild
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

beurs

handelsbeurs - Jaar van herkomst: 1612 (Vd Sijs 1998 )
portemonnee - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
zacht - Jaar van herkomst: 1829 (H. Martin, Beredeneerd Nederduitsch Wrdb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Beurs

Let op: Spelling van 1858 bourse, Fr., eene in Turkije gewone wijs van rekenen. Eene beurs houdt over het algemeen 250 zechinen; ook in groote koopsteden eene openbare plaats, alwaar de kooplieden, om hunnen handel, zamenkomen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

beurs

(schippersbeurs, beurs, beursbevrachtingskantoor) 1> instelling, die ten tijde van de evenredige vrachtverdeling, aan deze regeling uitvoer gaf. De beurzen hielden in 1938 kantoor te: Leeuwarden, Groningen, Veendam, Meppel, Zwolle, Nijmegen, Dodrecht, Venlo, Maastricht, 's-Hertogenbosch, Breda, Terneuzen, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Amersfoo...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=schi

Beurs

Centrale, gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen, obligaties, opties, futures, (agrarische) termijncontracten en warrants. In Nederland is Amsterdam Exchanges de organisator van de centrale handelsplaats waar vraag en aanbod voor dergelijke effecten of vermogenstitels samenkomen. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/beurs.htm

Beurs

Officiële en gereglementeerde markt waarop aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen, opties,... worden genoteerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Beurs

Een officieel erkende, gereglementeerde markt waarop o.a. aandelen, obligaties, munten, grondstoffen en opties verhandeld worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Beurs

Een beurs van roerende waarden is een markt waar de transacties openbaar zijn en waar iedereen, via de bemiddeling van een aan de beurs verbonden tussenpersoon, financiële instrumenten welke op die markt genoteerd worden, kan aan- en verkopen. Een beurs kan verschillende afzonderlijke markten bevatten naargelang de soorten verhandelde financiële ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

beurs

Gebruik de term: bursa
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Beurs

Vanouds was de beurs een trefpunt van kooplieden en de plaats waar zaken werden gedaan. Rotterdam kende al in 1598 een beursgebouw waarin handelsactiviteiten plaatsvonden en daarop betrekking hebbende verzekeringen konden worden gesloten. Amsterdam volgde later. Hier werd voor het eerst een beursgebouw in gebruik genomen in 1611. De verzekeringszak...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Beurs

Markt waar men handelt in effecten (aandelen, obligaties, opties futures etc.).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Beurs

Markt waarbinnen het effectenverkeer plaatsvindt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Beurs

markt. Plaats waar een markt wordt gehouden; waar vraag en aanbod samenkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Beurs

Een plaats voor vraag en aanbod van bijvoorbeeld aandelen, goederen en obligaties bij elkaar komen. Zo is de effectenbeurs een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/beurs

beurs

overrijp, beschadigd vb: deze peren zijn helemaal beurs Tegenstellingen: gaaf ongeschonden intact
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beurs

beurs

waar je je geld in bewaart vb: hij pakte een kwartje uit zijn beurs
diep in de beurs tasten [heel veel betalen]
met gesloten beurs betalen [zonder geld, bijvoorbeeld door te ruilen]
een smalle beurs hebben [weinig geld]
iemands beurs spekken [hem veel betalen]
zijn beurs trekken [betalen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beurs

Beurs

of volva, het gedeelte van het velum universale, dat als een zak of schede om de steelvoet achterblijft.(434.jpg) (600B.jpg)
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=d

beurs

[Geschiedenis] Middelpunt van de warenhandel en de geldhandel.
Gevonden op https://quizlet.com/86396532/geschiedenis-flash-cards/

beurs

[Geschiedenis] gebouw waar kooplieden samenkomen om handel te drijven
Gevonden op https://quizlet.com/92098472/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.