Zoek op

gelaagdheid

de manier waarop de verschillende lagen van de aardkorst op elkaar liggen; dit kan horizontaal, schuin hellend, geplooid of gebroken zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Gelaagdheid

Gelaagdheid is de door de afzetting van sedimenten gevormde structuur van lagen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

gelaagdheid

Def.: hiermee wordt aangegeven dat de oorspronkelijk gelaagde structuur tengevolge van de afzetting van de lagen nog aanwezig is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

gelaagdheid

Opbouw uit lagen1 (syn. gebanktheid, leger pp, groefleger).
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

gelaagdheid

gelaagdheid zelfst.naamw. het feit dat iets een gelaagde opbouw heeft   Voorbeeld: `Door zijn gelaagdheid is grafiet een uitstekend droog smeermiddel. `[geologie] de planaire structuur in een gesteente, ontstaan door sedimentatie van lagen sediment over elkaar Bron: Wikiwoordenboek - g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gelaagdheid

Gelaagdheid

Gelaagdheid of sedimentaire gelaagdheid (Engels: bedding) is in de geologie een planaire structuur in een gesteente, ontstaan door sedimentatie van lagen sediment over elkaar. Gelaagdheid kan behalve in sedimentair gesteente ook in vulkanisch gesteente voorkomen, waar het op vergelijkbare wijze vormt. Soms kan ook in metamorf gesteente nog een sed...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelaagdheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.