Zoek op

bewaargeving

verbintenissenrecht: overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich tegenover de bewaargever verbindt een zaak die de bewaargever ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bewaargeving

BEWAARGEVING

1) Depot
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEWAARGEVING/1

Bewaargeving

Bewaargeving in het algemeen is een handeling waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder de verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven. Vrijwillige bewaargeving komt tot stand door de wederzijdse toestemming van de bewaargever en de bewaarnemer. De wettelijke regels krachtens dewelke de hotelhouder als bewaarnemer aansprakel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewaargeving

Bewaargeving

Bij een bewaargeving wordt een goed aan een derde in bewaring gegeven. Om uw effecten tegen verlies of diefstal te beschermen, kunt u ze in een kluis deponeren. U mag dan wel niet vergeten om ze nauwkeurig op te volgen (meer bepaald de coupons knippen en innen). Het is dan ook aan te bevelen om ze in open bewaargeving te geven bij uw bank - Dexia B...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237
Geen exacte overeenkomst gevonden.