Zoek op

sekwester

burgerlijk procesrecht: de juiste spelling in het Nederlands is uitsluitend sekwester. Bewaargeving door een of meer partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=sekwester

sekwester

beslagrecht: gerechtelijk bewaarder; persoon die een boedel beheert tijdens een geschil over de boedel;een goed waarover ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sekwester

sekwester

sekwester zelfst.naamw. n medisch stukje losliggend dood weefsel dat eventueel operatief verwijderd dient te worden. n juridisch het volgens Belgisch recht in bewaring geven van bezit aan een andere partij, hetzij bij overeenkomst hetzij op bevel van de rechter.    Voorbeeld: `Een be...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sekwester

SEKWESTER

1) Afgestorven stuk been in het lichaam 2) Beroep 3) Bewaarder van betwist goed 4) Bewaarder van in beslag genomen goederen 5) Iemand die in beslag genomen goederen bewaart 6) Onderhandstelling 7) Stukje los liggend dood weefsel 8) Tijdelijke beslaglegger
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SEKWESTER/1

Sekwester

[medisch] - Met sekwester (uit het Latijn: sequestrare = in bewaring geven, scheiden, verwijderen) wordt een afgestorven deel van het lichaam aangeduid, dat door natuurlijke opruimingsprocessen los is gekomen van het gezonde weefsel en dat eventueel operatief verwijderd kan worden. Het proces van het ontstaan van sekwesters...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekwester_(medisch)

Sekwester

[recht] - Het begrip sekwester (uit het Latijn: sequestrare = in bewaring geven, scheiden, verwijderen) komt onder andere voor in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Ook de term sekwestratie wordt in dit verband gebruikt. In het Belgisch Burgerlijk Wetboek (namelijk in Boek III, Titel XI: Op welke wijze eigendom verkregen word...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekwester_(recht)

sekwester

afgestorven deel van het lichaam dat zich heeft afgescheiden van het gezonde weefsel
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Sekwester

Een sekwester is een rechtsfiguur, zoals geregeld bij de art. 1955 tot en met 1963 van het Burgerlijk Wetboek.
Men onderscheidt het gerechtelijk sekwester en het bij overeenkomst bedongen sekwester.
Het bij overeenkomst bedongen sekwester wil het volgende zeggen: Partij A en partij B hebben een geschil over bv. een auto. Zowel A als B A zegge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10367

sekwester

dood weefsel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

sekwester

inbeslagneming van betwist goed, inbeslagneming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sekwester

Sekwester

Engels:Sequestra stukje los liggend dood weefsel
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Sekwester

Los liggend dood stukje weefsel
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art
Geen exacte overeenkomst gevonden.