Zoek op

bewaartermijn

overeenkomstenrecht: periode waarin een zaak door een bewaargever aan een bewaarnemer in bewaring is gegeven. In principe ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bewaartermijn

Bewaartermijn

De termijn van bewaren begint op het moment van registratie van het oudste document in een dossier en eindigt op het moment dat de vernietigingstermijn aanvangt. De bewaartermijn kan variëren van 1 jaar tot permanente bewaring. Dossiers die niet zijn aangemerkt voor vernietiging hebben een permanente bewaring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Bewaartermijn

Termijn gedurende welke bepaalde persoonsgegevens worden bewaard. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Een bedrijf of instelling-organisatie bepaalt aan de hand van het doel hoelang gegevens bewaar...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.