Zoek op

Waardering

Bij de waardering van de criteria wordt een vierpuntsschaal gehanteerd:
goed: het item is aanwezig;
redelijk: het item is vrijwel aanwezig;
matig: het item is vrijwel afwezig;
slecht: het item is afwezig.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Waardering

Toekennen van een bewaartermijn aan een document of een samengesteld geheel van archiefbescheiden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Waardering

Het proces waarbij de bewaartermijn van de archiefstukken bepaald wordt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

waardering

het beseffen hoe belangrijk hij-het is vb: hij heeft veel waardering voor de voorzitter
ik kan daar geen waardering voor opbrengen [het niet belangrijk vinden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=waardering

Waardering

Activiteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

waardering

•het hechten van een waarde aan iets of het tonen daarvan
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/waardering

waardering

de waardering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [war'derɪŋ] Verbuigingen:   waardering|en (meerv.) besef dat iets of iemand waardevol is Voorbeelden:   `De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers.`, `Hij kreeg veel waarderin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/waardering

WAARDERING

1) Achting 2) Appreciatie 3) Bijval 4) Dank 5) Dunk 6) Eerbetoon 7) Eerbied 8) Erkenning 9) Hulde 10) Instemming 11) Opprijsstelling 12) Raming 13) Rating 14) Respect 15) Schatting 16) Schatting van de prijs voor een sieraad. 17) Sympathie 18) Taxatie 19) Tevredenheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WAARDERING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.