Zoek op

Bijliggen

Bijliggen van een zeilschip verwijst naar een bepaalde stand van de zeilen en het roer waardoor een schip geen helling meer maakt, erg langzaam gaat en relatief weinig verlijert. Bijliggen kan gebruikt worden wanneer de situatie vereist dat het schip geen hinder vormt door snelheid of helling (bijvoorbeeld nadat een man binnen is gehaald nadat hij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijliggen

Bijliggen

Als je met vaartlopen op ruim water door stormweer wordt overvallen kan bij een open boot te veel water binnen komen. Een keldering is dan niet denkbeeldig. De juiste oplossing is om te gaan bijliggen (bijleggen). Laat de motor zo langzaam draaien dat je ten opzichte van de grond geen vaart meer loo...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipb.htm#bijliggen

Bijliggen

Let op: Spelling van 1858 (scheepst.) het schip tegen den wind houden, of draaijen, zoo dat het langzamer gaat
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Bijliggen

Een deel van de vracht van een ander schip overladen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10827

bijliggen

Def.: een deel van de vracht van een ander schip overladen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.