Zoek op

bijstand

algemeen overheid: Sociaal vangnet voor individuen die over onvoldoende middelen beschikken om in de kosten van hun bestaan ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11445

bijstand

nationaal inkomen, werkgelegenheid: minimale inkomensondersteuning, soms in de vorm van een aanvulling op te beperkte looninkomsten, ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11445

bijstand

sociaal recht: recht op financiële hulp van overheidswege voor iedere ingezetene van Nederland die in zodanige omstandigheden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bijstand

bijstand

de bijstand zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈbɛistɑnt] regeling waarbij je geld krijgt van de overheid als je zelf niet genoeg geld hebt Voorbeelden:   `Na zijn werkloosheidsuitkering komt hij in de bijstand.`, `leven van de bijstand`, `in de bijstand terechtkomen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bijstand

Bijstand

De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor `wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien` en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Werkloosheidswet (WW) en de WAO. De overeenkomstige uitkering in Vlaanderen heet lee.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijstand

bijstand

rechtsbijstand; tolk; voorzieningen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Bijstand

Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag (zie aldaar) bij branden, ongevallen en rampen. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

bijstand

Officieel: Abw. Vangnet van het sociaal stelsel. Mensen die niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien en voor geen enkele andere uitkering in aanmerking komen, hebben recht op een bijstandsuitkering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

bijstand

hulp van de overheid vb: hij leeft van de bijstand
een bijstandstrekker [iemand die bijstand ontvangt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bijstand

bijstand

•"in algemene zin": geboden hulp •een aan iemand die geen inkomen heeft van staatswege geboden basisuitkering.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10814
Geen exacte overeenkomst gevonden.