Kopie van `Edu Actief - Schonenvaart begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 1437


aanvullen
Nieuwe goederen in een schap zetten, zodat het schap weer vol is.

aantasting van het gebit
Verslechtering van het gebit door onvoldoende of verkeerde verzorging.

aanstellingsbrief
In deze brief wordt de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Hierin staat voor welke functie je bent aangenomen.

aanspreekmoment
Het moment dat je naar een klant loopt en hem aanspreekt. Je spreekt de klant aan omdat je denkt dat hij hulp nodig heeft.

aanlooppunt
Het punt in het midden van een toonbankvitrine.

aankoopgedrag
Het gedrag dat de consument vertoont tijdens de aanschaf van een artikel.

aankoopfrequentie
Het aantal malen dat een artikel in een bepaalde periode wordt gekocht.

aankomend verkoopmedewerker
Functie in de detailhandel. Winkelassistent. De aankomend verkoopmedewerker neemt de artikelen in ontvangst, controleert ze en legt ze op de juiste plaats. Wanneer klanten hem iets vragen, wijst hij het artikel aan of verwijst hij door naar een verkoopmedewerker.

aanhouden
Een verdachte zijn-haar vrijheid ontnemen en hem-haar naar een plaats brengen voor verhoor. Bijvoorbeeld een winkeldief tegenhouden totdat de politie er is.

aangifte
Als je aangifte doet van winkeldiefstal, ga je naar het politiebureau. Je vertelt daar je verhaal. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dat moet je ondertekenen.

aanbiedingen
Artikelen extra aantrekkelijk maken voor de koper, bijvoorbeeld door het verlagen van de prijs.

Abw
Algemene bijstandswet.uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst.

actieve vrijetijdsbesteding
Alle vormen van vrije tijdbesteding waarbij je zelf deelneemt aan de activiteit. Bijvoorbeeld het deelnemen aan een voetbalwedstrijd.

actiereclame
Een vorm van reclame op de korte termijn. De aandacht van de consument wordt door deze vorm van reclame even getrokken.

actieradius
De afstand tussen de winkel en de klant die het verst weg woont.

actiekorting
Tijdelijke korting op de verkoopprijs van een artikel om de verkoop van het product te bevorderen.

actiedisplay
Een display die de aantrekkelijke prijs van een artikel of een actie extra onder de aandacht brengt.

actieartikelen
Dit zijn artikelen die in de aanbieding zijn of waarmee een actie wordt gevoerd.

actie bij brand
Bij brand moet je ervoor zorgen dat er geen paniek ontstaat. Zorg ervoor dat klanten zo snel mogelijk de winkel verlaten. Afhankelijk van de situatie moet je beoordelen wat je gaat doen: zelf blussen of de brandweer bellen.

actie bij een ongeluk
Bij een ongeluk let je op de volgende punten: Let op gevaar. Ga na wat er gebeurd is of wat iemand mankeert. Stel het slachtoffer gerust. Zorg voor deskundige hulp.

achterstandsgroepen
Groepen (zoals allochtonen en ouderen) die het moeilijker hebben dan gemiddeld met het vinden van werk.

accentlicht
Gericht licht dat een lichtvlek werpt op de geëtaleerde artikelen.

accentverlichting
Gericht licht dat een lichtvlek werpt op de geëtaleerde artikelen. Op deze manier trek je extra aandacht voor bepaalde artikelpresentaties.

actuele marktsegmentatie
De actuele marktsegmentatie is gebaseerd op: weinig geld-veel tijd, veel geld-weinig tijd, weinig geld-weinig tijd en veel geld-veel tijd.

administratieve fouten
Fouten die tijdens de registratie of de administratieve verwerking van goederen worden gemaakt.

administratieve derving
Deze derving ontstaat door fouten in de registratie tijdens het inkoop- en bestelproces, de goederencontrole, de inventarisatie en administratieve verwerking van de goederen.

administratieve controle
Na de praktische controle worden documenten en administratie gecontroleerd en eventueel aangepast.

ADH
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. De dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren en gezond te blijven.

additieven
Stoffen die worden toegevoegd aan voedingsproducten. Bijvoorbeeld om de smaak te versterken of om bederf tegen te gaan.

advocaat
Een jurist die zo goed mogelijk opkomt voor de belangen van een verdachte die voor de rechter moet verschijnen.

adviseren
Een klant aanraden een bepaald artikel te kiezen (met argumenten).

adviesrecht
Het adviesrecht houdt in dat de directie eerst advies moet vragen aan de OR voordat er bepaalde besluiten worden genomen.

adviesprijs
De door de producent gewenste en aan de handel geadviseerde consumentenprijs voor een artikel. Deze prijs is niet verplicht.

advertentie
Advertenties vertellen iets over een product of de winkel.

afvalverwerking
Afval, en verpakkingsmateriaal in het bijzonder, is op verschillende manieren te verwerken. Het hangt af van het soort afval dat je verwerkt.

after-salesservice
Service na de verkoop van een artikel. Alle dienstverlenende activiteiten van een winkel die plaatsvinden nadat de klant het artikel heeft gekocht.

afstorten
De opbrengst naar de bank brengen.

afslagbon
De door de kassa geregistreerde gegevens kun je zichtbaar maken aan de hand van een afslagbon.

afschrijvingslijst
Lijst waarop de artikelen worden geregistreerd waarvan bekend is dat ze verloren zijn gegaan.

afschrijven
Een artikel schrijf je af als het onverkoopbaar is, als je het vernietigt of als je het tegen een lagere prijs aan de consument aanbiedt.

afroombox
Een afsluitbare box waarin je het geld doet, dat afgeroomd moet worden.

afromen
Het uit de kassalade halen van betaalmiddelen die niet nodig zijn om te kunnen wisselen.

afrekensysteem
Kassa.

afprijzen
Een artikel wordt in prijs verlaagd.

afgeleide doelstelling
Ook wel: subdoelstelling. Maakt de hoofddoelen concreet.

afdelingschef Kassa
Functie in de detailhandel. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een kassa-afdeling.

afdankgedrag
De manier waarop de consument stopt met het gebruiken van een eerder gekocht product.

afbreekmes
Een mes met een stalen of plastic heft waarin een lange strip met mesjes wordt geschoven. Die mesjes kun je, met een op de achterkant van het heft zittend dopje, één voor één afbreken.

agressief gedrag
Agressief gedrag is vaak een uiting van een uit de hand gelopen meningsverschil. Agressief gedrag kan ontaarden in geweld.

agenda
De agenda van een vergadering is een lijst van onderwerpen die moeten worden afgehandeld.

AIDS
Een ziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam wordt ontregeld. Het lichaam wordt daardoor kwetsbaarder voor infecties. AIDS wordt overgedragen door onveilig vrijen, bloedtransfusie met besmet bloed en het gebruik van vuile injectienaalden.

AIDA-formule
Een beschrijving van de manier waarop de communicatie verloopt voordat iemand tot aankoop van een product overgaat. Hiervan wordt veel gebruikt in de reclame om de consument te beïnvloeden. A (attention): aandacht trekken van de consument. I (interest): de belangstelling opwekken van de consument. D (desire) de wens tot aanschaf oproepen. A (action): tot actie aanzetten om het product aan te kopen.

AKW
Algemene Kinderbijslagwet.

allochtoon
Iemand van wie ten minste een van de ouders in het buitenland is geboren.

Algemene Vak Centrale (AVC)
Een landelijke vakcentrale waar verschillende vakbonden bij aangesloten zijn.

Algemene Bijstandswet (ABW)
De Algemene bijstandswet is onder andere bedoeld voor degenen die geen recht hebben op een WW-uitkering. De wet wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Algemeen Aanduidingenbesluit
Dit wettelijke besluit schrijft voor welke informatie op het etiket van een product moet worden vermeld. De informatie moet bovendien begrijpelijk zijn voor de consument.

alcohol
Alcohol zorgt ervoor dat je je anders gaat voelen dan normaal.

anorganisch vuil
Vuil van metalen, chloor, kalk of andere niet-dierlijke of plantaardige stoffen.

ANW
Algemene nabestaandenwet.

appeal
Het aanspreken van de consument op zijn behoeften. Je speelt met je reclameboodschap in op de gevoelens van mensen.

APV
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren betaalt de schade die wordt veroorzaakt door de gezinsleden.

arrondissementsrechtbank
De arrondissementsrechtbank wordt meestal `de rechtbank` genoemd. Een arrondissement is een werkgebied met meerdere kantons.

arresteren
Een verdachte zijn-haar vrijheid ontnemen en hem-haar naar een plaats brengen voor verhoor. De politie moet tegen de verdachte zeggen waarom hij of zij wordt gearresteerd.

armatuur
De behuizing van de lamp.

Arbo-zorg
Arbozorg is het begeleiden van bedrijven bij de uitvoering van de Arbo-wet.

Arbo-wet
Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet geeft regels voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Arbo-dienst
De Arbo-dienst is een particuliere organisatie die in een bedrijfstak de uitvoering van de Arbo-wet begeleidt. Deze organisatie controleert of bedrijven zich aan de regels van de Arbo-wet houden.

arbeidsvoorwaarden
Voorbeelden van arbeidsvoorwaarden zijn vakantiedagen, salaris en reiskostenvergoeding.

arbeidstijdenwet
Deze wet gaat over arbeids- en rusttijden en kent een standaardregeling en een overlegregeling. De standaardregeling bevat de normen die in normale omstandigheden gelden. De overlegregeling mag alleen na collectief overleg (meestal bij CAO-onderhandelingen) worden ingevoerd.

arbeidstijdenbesluit
Dit besluit gaat over arbeids- en rusttijden en bevat de uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet. Hierin worden bepaalde categorieën medewerkers, situaties en bepaalde sectoren genoemd waarvoor afwijkende regels gelden.

arbeidsproductiviteit
De hoeveelheid werk die een werknemer verzet.

arbeidsovereenkomst
Een mondelinge of schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarbij de medewerker zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen een bepaald loon, arbeid te verrichten onder gezag van de werkgever.

arbeidsomstandigheden
Dit zijn de omstandigheden waarin een werknemer moet werken. Je kunt hierbij denken aan veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

arbeidsmarkt
De markt waarop de werkgevers vacatures (werk) en de werkzoekenden werkkracht aanbieden.

arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie onderzoekt of wettelijke regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden worden nageleefd.

arbeidsfuncties
Dit zijn de verschillende functies die (betaald) werk voor mensen kan hebben, bijvoorbeeld het verdienen van geld of het opdoen van sociale contacten.

arbeidsbemiddeling
Werkzoekenden worden door bijvoorbeeld het CWI of uitzendbureaus geholpen bij het vinden van een baan.

Arbeidsbesluit Jeugdigen
In het Arbeidsbesluit Jeugdigen staan de regels over werktijden en verboden werk voor jongeren onder de achttien jaar. Het doel van dit besluit is jongeren te beschermen tegen de risico’s van te lange werkdagen en onveilig en ongezond werk.

artikelvariëteiten
Een individueel artikel. Bijvoorbeeld de Phillips KTV-2300 X in houtdessin.

artikelverwantschap
Artikelen die wat betreft merk, kleur, maat of stijl bij elkaar horen, kunnen in een winkel ook bij elkaar gepresenteerd worden.

artikelsoorten
Een groep artikelen die bij elkaar hoort. Bijvoorbeeld de artikelgroep televisies kun je onderverdelen in soorten: breedbeeldtelevisies, portable tv’s, tv’s met videorecorder, 100 Hz tv’s.

artikelen
Het (fysieke) product. Bijvoorbeeld een breedbeeldtelevisie.

artikelgroepen
Een aantal aan elkaar verwante artikelen. Bijvoorbeeld televisies.

assortimentstype
Bij het assortimentstype kijk je naar twee begrippen die iets zeggen over het assortiment, namelijk de breedte en de diepte van het assortiment.

assortimentsgroepen
Een aantal verwante artikelgroepen bij elkaar. Bijvoorbeeld bruingoed (televisies, geluidsapparatuur en dergelijke).

assortimentsdiepte
Het gemiddeld aantal productvarianten of merken binnen de productgroepen van een assortiment. Hoe dieper het assortiment, des te groter het aantal productvarianten of merken. Een speciaalzaak heeft over het algemeen een diep assortiment.

assortimentsbreedte
Het aantal verschillende productgroepen waaruit het assortiment is opgebouwd. Hoe meer verschillende productgroepen, des te breder het assortiment. Een warenhuis heeft dus een breed assortiment.

assortimentsbeleid
Het geheel van beslissingen over de samenstelling van het assortiment.

assortiment
Een assortiment is het geheel van assortimentsgroepen (en onderliggende artikelgroepen, artikelsoorten, artikelen en artikelvariëteiten) dat door een winkel wordt verkocht.

assimilatie
Allochtonen moeten zich volledig aanpassen aan onze cultuur en mogen niets uit de cultuur van het land van herkomst behouden. De nieuwkomer neemt de dominante cultuur van het nieuwe land over om zo snel mogelijk een gelijkwaardige positie in de maatschappij te krijgen.

assessment-center
In een assessment-center worden de competenties van een kandidaat getest die nodig zijn om de functie naar behoren te vervullen. Men maakt daarbij gebruik van praktijksimulaties, veelal door het spelen van rollenspelen.

asielzoeker
Iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land. Een asielzoeker komt naar Nederland, omdat hij vindt dat hij in zijn eigen land niet veilig is. Hij vraagt om erkend te worden als vluchteling.

asiel
Bescherming verlenen door een land of kerk aan iemand die in een ander land door de overheid wordt vervolgd.

asymmetrie
Asymmetrie krijg je als een compositie niet gelijk is aan beide zijden van een middenas.

attitude
De aangeleerde houding die iemand inneemt ten opzichte van de omringende wereld. Dit kunnen andere mensen zijn, maar ook producten, merken en winkels.

autoritair leiderschap
Leiderschapsstijl waarbij de leider het alleen voor het zeggen heeft. De medewerkers zijn ondergeschikt en moeten doen wat de leider zegt.

automatisering
Automatisering betekent dat een apparaat de menselijke arbeid overneemt en zichzelf controleert.

automatenverkoop
De verkoop van artikelen via een automaat. Bij deze vorm van verkoop is geen verkooppersoneel nodig. Het gaat hierbij vaak om convenience goods.

autochtoon
Iemand van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.