Zoek op

bijstandsuitkering

socialeverzekeringsrecht: ~ is een sociale voorziening, als men geen recht heeft op een voorliggende voorziening op uitkering, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bijstandsuitkering

bijstandsuitkering

socialezekerheidsrecht: uitkering voor personen die rechtmatig in Nederland wonen en niet in staat zijn in het eigen levensonderhoud ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Een uitkering die door de gemeente wordt verstrekt aan mensen die geen andere inkomsten (meer) hebben en ook geen groot eigen vermogen (in geld of goederen) hebben. Meer informatie over Bijstand. Aanvragen van een bijstandsuitkering kan bij het CWI. Hulp bij aanvragen kan men vinden bij de Raad en Daadwinkel.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

bijstandsuitkering

uitkering voor mensen, die onder geen enkele sociale verzekeringswet vallen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.