Zoek op

Bodemarchief

Het bodemarchief is in de archeologie een begrip waarmee bedoeld wordt de sporen van (vooral) menselijke bewoning en bewerking die in de bodem zijn achtergebleven en die nog in onverstoorde toestand verkeren (er is naderhand niet in die bodemlagen gegraven of geploegd, waardoor veel sporen verwoest zijn en de rest door elkaar is komen te liggen). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemarchief

Bodemarchief

Alle in de grond aanwezige archeologische resten, zowel de bekende als de onbekende.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Bodemarchief

De archeologische informatie die in de bodem aanwezig is. Deze informatie is de weerslag van menselijke activiteiten in het verleden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.