Zoek op

boeteclausule

overeenkomstenrecht: contractuele bepaling dat de partij die wanprestatie pleegt, verplicht is een bedrag te betalen of andere ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/boeteclausule

Boeteclausule

clausule in een contract waarin wordt vastgelegd dat er een bepaald bedrag in mindering wordt gebracht indien de leverancier niet voldoet aan de in het contract gestelde leveringscondities.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Boeteclausule

Clausule, die in een contract wordt opgenomen en die het bedrag vermeldt, dat moet worden betaald, indien een van de contractanten niet aan de voorwaarden van het contract voldoet (speciaal wat betreft de levertijd).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.