Zoek op

Grondwatertrap

Een grondwatertrap geeft de fluctuatie van de grondwaterstand aan. Grondwatertrappen worden bepaald aan de hand van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winter en de gemiddeld laagste grondwaterstand in de zomer. ==Schaalverdeling== Grondwatertrappen worden aangegeven met Romeinse cijfers. De tabel geeft de negen meest voorkomende grondwater...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwatertrap

grondwatertrap

grondwatertrap:eenheid waarin de hoogte en de schommelingen van het grondwaterpeil uitgedrukt wordt.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

grondwatertrap

Def.: klasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en GLG-traject.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.