Zoek op

Bogomilen

Let op: Spelling van 1858 ook Messalianen, Martionisten, Enthusiasten genoemd, waren in de 12e eeuw scheurmakers in het Oosten, die de drieëenheid loochenden, God eene menschelijke gedaante, en den boozen engelen de schepping der wereld toeschreven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Bogomilen

Aanhangers van een zonderlinge sekte in de 12de in d. Griekse kerk ontstaan. Zij vlochten heidense denkbeelden in het Christendom, verwierpen doop en avondmaal, kenden aan het Nieuwe en een deel van het Oude Testament slechts een allegorische betekenis toe en beschouwden de kerken als Gode onwaardige plaatsen. Toen deze sekt...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.