Zoek op

Bookrunner

Onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving, toewijzing en na-markt regelt voor alle syndicaatsleden. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/bookrunner.htm

Bookrunner

Hoofd van een effectensyndicaat die de inschrijving, toewijzing en na-markt regelt voor alle leden van het syndicaat.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/bookrunner
Geen exacte overeenkomst gevonden.