Zoek op

compensatie

markten en prijzen: Een vorm van milieubeleid waarbij mensen die schade hebben geleden door milieuoverlast schadeloos worden ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=compensatie

compensatie

verbintenissenrecht: een vorm van tenietgaan van verbintenissen; als twee personen ten opzichte van elkaar een schuldvordering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=compensatie

compensatie

wijze van tenietgaan van overeenkomsten waarbij schuldvorderingen die bestaan tussen twee partijen over en weer, tenietgaan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=compensatie

compensatie

bestuursrecht: schadeloos stellen van mensen die schade hebben geleden door milieu-overlast of ruimtelijke ordening. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/compensatie

compensatie

insolventierecht: in insolventieprocedures is ~ van een vordering tegen schuld toegestaan als beide zijn ontstaan voor de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/compensatie

compensatie

de compensatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔmpɛnˈza(t)si] Verbuigingen:   compensatie|s (meerv.) het aanvullen van iets ongunstigs met iets goeds Voorbeelden:   `duizend euro compensatie voor het langdurige overwerk`, `een gunstige belastingmaatrege...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compensatie

COMPENSATIE

1) Bonificatie 2) Herstel van het evenwicht 3) Mededogen 4) Overeenkomst 5) Rechtsterm 6) Schadeloosstelling 7) Schadevergoeding 8) Schuldvergelijking 9) Tegemoetkoming 10) Vereffening 11) Vergelijking 12) Vergoeding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMPENSATIE/1

compensatie

als men het een tegen het ander afweegt
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Compensatie

[psychologie] - Compensatie (Duits: Kompensation) is een term uit de psychologie, die voor het eerst werd gebruikt door Sigmund Freud. Compensatie kan zich uiten in het doelbewuste streven van de mens om zijn zwakheid te overwinnen. Dat brengt hem soms zelfs tot een topprestatie en daarmee tot overcompensatie van zijn vroeg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compensatie_(psychologie)

Compensatie

[schaken] - In het schaakspel spreken we van compensatie als een speler een (doorgaans materieel) nadeel incasseert, waar een andersoortig (vaak positioneel) voordeel tegenover staat. De term verwijst naar een voordeel op middellange termijn; bij een voordeel op korte termijn wordt gesproken van initiatief of aanval. (Men k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compensatie_(schaken)

compensatie

•iets wat minder is uitvallen, weer goed (proberen te) maken (met een extra toegift), terug in balans brengen. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/compensatie

compensatie

Term uit de prosodie voor de vervanging van een ontbrekende versvoet of een gedeelte daarvan. Dit kan gebeuren doordat de in het ene vers ontbrekende metrische eenheid extra wordt aangebracht in een volgend vers. Ook kan op de plaats van de ontbrekende syllabe(n) een
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

compensatie

vereffening
Jaar van herkomst: 1503 (Boutillier )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Compensatie

Let op: Spelling van 1858 vergoeding, vereffening, schadeloosstelling. Compensatis expensis, op gelijke, wederzijdsche kosten. Compenseren, vergoeden, vereffenen, zamen betalen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

compensatie

Schadeloosstelling voor een onterechte veroordeling of voor onwettige straf of executie. Verscheidene verdragen kennen bepalingen betreffende compensatie. Ook kan voor civielrechtelijke zaken worden geprobeerd compensatie via een rechtszaak af te dwingen. Zo is in de VS door rechters de betaling van schadevergoeding opgelegd aan daders (van politie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

compensatie

herstel van het evenwicht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Compensatie

Schuldvereffening, schuldvergelijking, verrekening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

compensatie

Def.: iets vervangen of aanvullen van iets dat te kort schiet of vervallen-uitgevallen is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

compensatie

vereffening, schuldvergelijking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/compensatie

Compensatie

Engels:Compensation herstel van het evenwicht
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/c

compensatie

geld dat je ergens voor betaald krijgt vb: wat is de compensatie voor dit ongemak? Synoniem: vergoeding
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=compensatie

compensatie

[Nederlands] schadeloosstelling, tegemoetkoming
Gevonden op https://quizlet.com/33545860/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.