Zoek op

bouwbesluit

bouwrecht: gemeentelijke regeling die aangeeft wat de minimale technische eisen zijn waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bouwbesluit

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. De j...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwbesluit

bouwbesluit

Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Bouwbesluit

beschrijving van de technische prestatie-eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen Nadere omschrijving Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren en winkels in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen eveneens onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veilighei...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Bouwbesluit

Geeft de minimale technische eisen waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen.
Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Bouwbesluit

Koninklijk besluit in het kader van de Woningwet, houdende technische voorschriften omtrent het bouwen van een bouwwerk en de staat van bestaande bouwwerken. Rubriek(en): Bouwkunde, Controle en handhaving, Wet- en regelgeving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is de landelijke regelgeving waarin staat omschreven aan welke technische eisen nieuwe en bestaande bouwwerken minimaal moeten voldoen, bijvoorbeeld uit oogpunt van brandveiligheid en stevigheid van de constructie. De inhoud van het Bouwbesluit is voor de gemiddelde burger te gespecialiseerd om te kunnen lezen en interpreteren. Dit ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Bouwbesluit

Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Bouwbesluit

Bouwbesluit

Alle wetten en bouwtechnieken waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook ziekenhuizen, huizen, winkels en kantoren. Ook verbouwingen dienen te voldoen aan deze wetten van het Bouwbesluit.
Gevonden op http://www.gevelgids.nl/verklarende-woordenlijst

Bouwbesluit

geeft de minimale technische eisen waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen. Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) waarin op grond van de Woningwet bouwtechnische voorschriften omtrent het bouwen zijn opgenomen. De vier categorieën: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid / duurzaam bouwen lijkt in het huidige Bouwbesluit 2012 een beetje vermengd te zijn. Vooral de verplichting om in...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/bouwbesluit.shtml

Bouwbesluit

Bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen (klik hier voor meer).
Gevonden op http://www.sonus.nl/dutch/begrippen/omschra_e.html

Bouwbesluit

De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Bij het verlenen van bouwvergunningen speelt dit onder andere een rol.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Bouwbesluit

Besluit van houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Wordt na een bepaalde tijd herzien.
Gevonden op https://www.fiberplast.nl/
Geen exacte overeenkomst gevonden.