Zoek op

Bruinrot

Bruinrot is een ziekte bij aardappels die veroorzaakt wordt door Ralstonia solanacearum bacterie. In Nederland is bruinrot een quarantaineziekte. Dit betekent dat het bestreden moet worden om verdere vestiging of uitbreiding te voorkomen. Een van de maatregelen hiertoe is de jaarlijkse bemonstering door de Plantenziektenkundige Dienst in Wageninge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruinrot

Bruinrot

Let op: Spelling van 1914 Zie CACAO.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

bruinrot

Def.: bacterieziekte die aardappelen aantast. Toelichting: Wanneer een akker met aardappelplanten wordt beregend met slootwater waar bruinrotbacteriën in zitten, dan is de oogst verloren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bruinrot

wordt veroorzaakt door schimmels die de (hemi-)cellulose (`bewapening van beton`) afbreken. Hierdoor blijft de lignine (bruin) over. Vergelijk dit met beton zonder bewapening: breekbaar en bros.
Gevonden op http://www.simonstuinenboomzorg.nl/index.html?b_termen

Bruinrot

of kubiekrot, het type (hout)rot, waarbij alleen de cellulose wordt afgebroken.(41A.jpg)
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=d
Geen exacte overeenkomst gevonden.