Zoek op

overlaat

overlaat zelfst.naamw. [waterstaat] een stuw, of het laagste gedeelte van een waterkering, waar het water bij een bepaalde waterhoogte overheen kan stromen   Voorbeeld: `Het water zal in geval van nood via de overlaat in het waterbergingsgebied stromen. ` Bron: Wikiwoordenboek - overlaa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/overlaat

OVERLAAT

1) Deel van een dijk 2) Laag gedeelte van een rivierdijk 3) Minder hoog gedeelte van een dijk 4) Overloop 5) Verlaagd deel van een dijk 6) Verlaagde gedeeelte van een dijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVERLAAT/1

Overlaat

Een overlaat is een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren en zo kritieke waterhoogten te voorkomen. Overlaten komen voor in dijken rond rivieren en dammen. Overlaten kunnen van militair belang zijn, zoals bijvoorbeeld de Baardwijkse Overlaat die belangrijk was bij de verdediging van `s-Hertogenbosch, of de overlaten van Noord Wat....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overlaat

Overlaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...aten), (in eene rivier), regthoekige opening in dunne wanden wier bovenkant gelijk komt met den waterspiegel.
~SDIJK, m. (-en), soort waterkeering.
*...LABBEIJEN, (B. ...IEN),
*...LABBEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] overbabbelen, klappen.
*...LADEN, [bedrijvend werkwoord] ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

Overlaat

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Overlaat``] Men verstaat door O. eene insnijding in de kruin van een' dam, tot op de hoogte, waarop men het water wil doen rijzen. Deze O. moet eene capaciteit bezitten, minstens gelijk aan die van het opgestopte water bij gewone waterstanden. De bodem van den overlaat wordt zorgvuldig bekleed met eene ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

Overlaat

Verlaging in een dijk om water af te leiden om zo een overstroming in goede banen te leiden (rivierengebied)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

overlaat

Syn.: overloop ; overlaatwerk ; uitlaat ; noodoverlaat ; overloop Def.: een verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

overlaat

gedeelte van een waterkering, opzettelijk lager gemaakt om bij hoog water te kunnen overstromen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

overlaat

gedeelte van een waterkering, opzettelijk lager gemaakt om bij hoog water te kunnen overstromen
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold
Geen exacte overeenkomst gevonden.