Zoek op

Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming me...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Calamiteitenplan

Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan bevat het geheel van maatregelen hoe op te treden in geval van zeer ernstige incidenten als brand, ontploffing en overstromingen. Onderwerpen van een calamiteitenplan zijn bedrijfshulpverlening, evacuatie, etc. Nota bene: het calamiteitenplan is dus niet gelijk aan het continuïteitsplan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10697

calamiteitenplan

Def.: draaiboek waarin de verschillende bij dijkbewaking te ondernemen acties staan vermeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.