Zoek op

Cardo

Een Cardo (Latijn voor `as`) was in oude Romeinse steden, die volgens een schaakbordpatroon waren aangelegd, een noord-zuid lopende straat. De centrale noord-zuidstraat werd Cardo maximus genoemd om hem te onderscheiden van de andere cardines die er parallel aan liepen. De Cardo maximus was de hoofdstraat waarlangs doorgaans de winkels gelegen w.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cardo

cardo

het basale segment van de maxillen (onderkaken).
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

Cardo

Lat.: hoofdstraat, een van de beide hoofdassen in Romeinse legerplaatsen en steden, die meestal van noord naar zuid loopt.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.