Zoek op

typologie

Een manier om de Bijbel uit te leggen waarbij gebeurtenissen en profetieën uit het Oude Testament worden opgevat als voorafschaduwingen en voorspellingen van gebeurtenissen in het Nieuwe Testament . Ook worden er soms contrasten gezien, zoals Eva en Maria . In de kunst wordt het typologische denken vaak aanschouwelijk gemaakt door het tegenover el...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-tot-de-renaissance/typologie

typologie

de typologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tipolo'xi] Verbuigingen:   typologie|ën (meerv.) 1) (van personen, andere levende wezens of zaken) onderverdeling in soorten op basis van bepaalde kenmerken Voorbeelden:   `de typologie van aardewerk volg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/typologie

TYPOLOGIE

1) Indeling in grondvormen 2) Leer van de karaktertypen 3) Leer van de typen 4) Leer van personen en gebeurtenissen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TYPOLOGIE/1

typologie

leer van de indeling van gebouwen in soorten met gemeenschappelijke eigenschappen
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Typologie

Een typologie is in het algemeen een onderverdeling van een groep personen, beschrijvingen, objecten op basis van (een aantal) kenmerken. Men zou bijvoorbeeld de Nederlandse steden kunnen onderverdelen naar provincie (`steden in Limburg`, `steden in Noord-Brabant`, ...), naar inwoneraantal (`steden met meer dan 500.000 inwoners`, `steden me...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Typologie

Typologie

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Typologie_(hoofdbetekenis)

Typologie

[theologie] - Typologie in de theologische betekenis duidt een speciale methode van bijbeluitleg aan, waarbij gebeurtenissen en personen uit het Oude Testament worden gezien als voorafschaduwingen of "typen" van het leven van Jezus Christus. De typologische uitleg is al terug te vinden in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Typologie_(theologie)

typologie

Middeleeuwse opvatting over de bijbel waarbij het Oude Testament wordt gezien als de voorafschaduwing van het Nieuwe Testament en figuren uit het Oude Testament worden geïnterpreteerd in het licht van nieuwtestamentische figuren (quator sensus scriptorum,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

typologie

leer der typen
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Typologie

indeling van het patrimonium in een aantal soorten gebouwen met gemeenschappelijke karakteristieken. De bouwwijze voor woongebouwen verschilt bijvoorbeeld van deze voor tewerkstelling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

typologie

Def.: leer van de indeling in soorten met gemeenschappelijke eigenschappen (typen)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

typologie

leer der typen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/typologie

Typologie

naar Gr. 'typos' , gestalte, voorbeeld, en 'logos', leer, kunde: leer van de correspondentie tussen het Oude en Nieuwe Testament die berust op de opvatting dat het Nieuwe Testament de vervulling van het Oude Testament is
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Typologie

Persoonlijkheidsbeschrijving waarbij personen worden ingedeeld in klassen aan de hand van overeenkomsten. Voorbeeld van een klantentypologie: de zwijgzame klant, de lastige klant. Bij huisvrouwen kennen we het modische type, de huissloof, enzovoort. U
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Typologie

Een typologie is een onderverdeling van een groep objecten op basis van (een aantal) kenmerken van deze objecten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

typologie

leer van de indeling van gebouwen in soorten met gemeenschappelijke eigenschappen
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

typologie

[Geschiedenis] indeling in groepen op basis van bepaalde kenmerken (meestal zijn de eenvoudigste voorwerpen de oudste)
Gevonden op https://quizlet.com/61374831/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.