Zoek op

Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram, schijfdiagram of taartdiagram is een grafiek ofwel diagram in de vorm van een cirkel, gebruikt om een verdeling van bepaalde gegevens op eenvoudige wijze weer te geven. De cirkel wordt daartoe verdeeld in sectoren, waarbij de grootte van een sector het aantal van een bepaald gegeven voorstelt. Het oudste bekende taartdiagram wor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cirkeldiagram

cirkeldiagram

Een figuur in de vorm van een cirkel, waaruit je de gegevens in procenten kunt aflezen. De grootte van de stukken van de taart (cirkel) geeft aan hoe hoog het percentage is.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

cirkeldiagram

Diagram waarmee je de onderverdelingen van totalen kan vergelijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Cirkeldiagram

Synoniem: sectordiagram
In een cirkeldiagram worden de uitkomsten van een variabele weergegeven door de sectoren van een cirkel ('taartpunten'). De oppervlakte van een sector is evenredig met de frequentie van de betreffende uitkomst.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Cirkeldiagram

[Literatuur] Een grafiek in de vorm van een cirkel, waarbij de grootte van de punten de frequenties van de waarden van een nominaal gemeten variabele representeren.
Gevonden op https://quizlet.com/36584850/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba

Cirkeldiagram

[Aardrijkskunde] Een overzicht van getallen met behulp van een cirkel
Gevonden op https://quizlet.com/48577245/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.