Zoek op

aflaat

Kwijtschelding van een boete (bidden, vasten), die door de kerk aan zondaars werd opgelegd. In de loop van de tijd kwam het verrichten van goed werk (het geven van aalmoezen, bedevaarten, vrijlating van horigen) steeds meer daarvoor in de plaats. Maar aflaten werden ook verleend aan degenen die geld schonken voor de bouw van kerken, hospitalen enzo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/aflaat

aflaat

aflaat zelfst.naamw. een kwijtschelding van tijdelijke straffen die men zou moeten ondergaan na het sterven, binnen de rooms-katholieke traditie    Voorbeeld: `In de middeleeuwen kochten veel mensen aflaten tegen woekerprijzen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'afla...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aflaat

AFLAAT

1) Absolutie 2) Afdak 3) Genadebriefje in de Rooms Katholieke kerk 4) Indulgentie 5) Kerkelijke kwijtschelding 6) Kerkelijke kwijtschelding van straf 7) Kerkkwijtschelding van straf 8) Kwijtschelding 9) Kwijtschelding (r.-k.) 10) Kwijtschelding van straf 11) Kwijtschelding van zonde 12) Ontheffing van kerkelijke straf 13) Ontheffing van straf 14) R...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFLAAT/1

Aflaat

Een aflaat (indulgentia in het Latijn) is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden (canon 992). Het is een praktijk in de Katholieke Kerk die nauw verbonden is met het sacrament van de biecht. Een gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat

aflaat

•een kwijtschelding van tijdelijke straffen die men zou moeten ondergaan na het sterven, binnen de rooms-katholieke traditie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aflaat

Aflaat

Gedeeltelijke of volledige vrijstelling van straf voor zonden die men had gebiecht. Het verblijf in het vagevuur kon zo ingekort of kwijtgescholden worden. De verkoop van aflaten werd een belangrijke inkomstenbron voor de Kerk.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

aflaat

kwijtschelding van straf in het vagevuur
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Aflaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (...aten), [bij de roomsch-katholieken] ) verzachting -, vermindering -, kwijtschelding van kerkelijke straf, vergeving van zonden.
~BRIEF, m. (...ven), bewijs van zonden-vergiffenis.
~KRAAM, v. (...amen) ongeoorloofde handel met aflaten, verkoop van aflaten.
~KRAMER, m. (-s), monnik die aflaten...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aflaat

kwijtschelding van zonden
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Aflaat

Middeleeuwse gewoonte, ontstaan om de bezwaarde gewetens van gewone gelovigen te verlichten. Door het kopen van een aflaat zou men zijn eigen zonden kwijtgescholden zien en een zekerder toegang tot het eeuwige leven. Het verschijnsel aflaat is enigszins verklaarbaar in het licht van de grote rampen (hongersnood, ziekten als pest etc) die zich voord...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Aflaat

In de rooms-katholieke kerk kwijtschelding van kerkelijke boete of van straffen die men na vergeving van de zonden nog in het vagevuur zou moeten ondergaan; aanvankelijk veelal door het verrichten van liefdadigheid of bedevaarten, later meer en meer door het schenken van geldsommen aan de kerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

aflaat

Kwijtschelding van de straf, inclusief boetedoening in het vagevuur, via het goddelijk recht voor alle zonden waarvan de schuld is weggenomen door het verkrijgen van het sacrament der boetedoening.
Categorie: Abstracte Begrippen > leerstellige begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Aflaat

Kerkelijke kwijtschelding van straf. Thans zo goed als verouderd begrip, dat berust op het onderscheid tussen de vergeving der zonden door de biecht, en de daarvoor opgelegde straf. Die straf kon voor sommige zonden zeer zwaar uitvallen. Na verloop van tijd ging de kerk dergelijke straffen vervangen door aflaten, kwijtscheldingen, te verkrijgen doo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

aflaat

kwijtschelding van zonden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aflaat

Aflaat

Lat. 'indulgentia', toegevendheid: in de rooms-katholieke kerk de vermindering van straffen voor zonden, voortgekomen uit de boetepraktijk van de 10e eeuw. De aanvankelijke functie van de aflaat verliest in de late Middeleeuwen steeds meer aan betekenis. In het begin van de 16e eeuw vormt de verkoop van aflaatbrieven een belangrijke bron van inkom...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

aflaat

[Literatuur] (aflaten) Papiertje dat je krijgt van de Kerk waarin staat dat je geld hebt betaald om zonden af te kopen, zodat je eerder in de hemel kunt komen.
Gevonden op https://quizlet.com/40723509/middeleeuwse-literatuur-flash-cards/

Aflaat

[Geschiedenis] Papiertje dat je krijgt van de kerk waarin staat dat je geld hebt betaald om zonden af te kopen, zodat je eerder in de hemel kunt komen.
Gevonden op https://quizlet.com/85190342/geschiedenis-flash-cards/

Aflaat

In de Rooms-Katholieke Kerk een door de kerkelijke overheid buiten de biecht verleende kwijtschelding van tijdelijke zondestraffen.
In Drenthe zijn weinig aflaten verleend. Bekend is een aflaat in 1421, verleend ter voorbereiding van de stichting van de parochie Meppel. In 1433 verkreeg de pastoor van Anloo een aflaat voor degenen die zijn kerk...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Aflaat
Geen exacte overeenkomst gevonden.