Zoek op

Clostridium

Clostridium is een geslacht van gram-positieve, anaerobe, staafvormige bacteriën, die veroorzakers zijn van onder andere botulisme, tetanus, pseudomembraneuze colitis en wondinfecties. == Algemene kenmerken == In de natuur komen ze zeer verspreid voor in de grond, stof en water en behoren bij mens en dier tot de normale bewoners van het darmkanaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clostridium

Clostridium

Dit zijn spoelvormige ziekteverwekkende bacillen. Zij putten hun levensenergie uit processen die gisting en rotting doen ontstaan en veroorzaken bij de ontleding gasvormige producten. Dit zijn onder andere ammoniak en zwavelwaterstof.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Clostridium

Geslacht van anaërobe bacteriën, waaronder Clostridium botulinum, die botulisme veroorzaakt en Clostridium tetani, die kaakklem (tetanus) veroorzaakt..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765
Geen exacte overeenkomst gevonden.