Zoek op

COORDINATEN

1) Plaatsbepaling van een punt
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COORDINATEN/1

Coördinaten

De lengte- en breedtegraden van een plaats. Via dit systeem is het mogelijk om elke positie op het aardoppervlak vast te leggen. Van een punt bepaalt men de boogafstand langs de meridiaan door dat punt tot de evenaar in booggraden, minuten en seconden. Dit is de geografische breedte. De boogafstand van het snijpunt van deze meridiaan met de evenaa....
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/C.html

Coördinaten

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. mv. zekere technische benaming in de wisk. en [in de sterrekunde]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Coördinaten

Let op: Spelling van 1858 (wisk.) zamengeschikten. Coördinatie, de bijplaatsing, gelijkstelling. Coördineren, bijplaatsen, gelijkstellen, zamen rangschikken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

coördinaten

(a) Grootheden (afstanden en-of hoeken) die de ligging van een punt in een vlak of in de ruimte eenduidig vastleggen. (b) Verkorte vorm van de term kaartcoördinaten*. Opm: Geografische coördinaten* zijn alleen gebaseerd op hoeken als maateenheid. Rechthoekige coördinaten* zijn gebaseerd op afstanden. Verder kent men nog de (1) poolcoördinaten d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

Coördinaten

Op kaarten en plattegronden een net van elkaar kruisende lijnen (meridianen en parallelcirkels of letterregels en cijferkolommen) aan de hand waarvan de ligging van bepaalde punten op de aarde aangeduid kan worden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

coördinaten

[Nederlands] gegevens die nodig zijn om de ligging te bepalen
Gevonden op https://quizlet.com/17096534/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.