Zoek op

cohort

(Latijn: cohors) Oorspronkelijk: legereenheid of krijgsbende, gezamenlijk optrekkend. vandaar in de statistiek: een subgroep van personen binnen een populatie of steekproef die van dezelfde 'generatie' zijn. Bijvoorbeeld leerlingen van één schooltype die hun geboortejaar of het jaar dat ze op school kwamen gemeen hebben.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/cohort

cohort

de/het cohort zelfst.naamw.Uitspraak:   [ko'hɔrt] Verbuigingen:   cohort|en (meerv.) 1) gevechtseenheid in een Romeins leger defensie verouderd Voorbeeld:   `De Praetoriaanse garde bestond uit negen cohorten.` 2) groep personen die gedure...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/cohort

COHORT

1) Afdeling van een romeins legioen 2) Deel van een leger uit de romeinse tijd 3) Deel van een romeins legioen 4) Jaar 5) Krijgsbende 6) Legerafdeling van de romeinen 7) Onderafdeling van een legioen 8) Romeinse compagnie 9) Romeinse legerafdeling 10) Troep soldaten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COHORT/1

cohort

legereenheid in het oude Rome Tien cohorten vormden een legioen, en werden zelf ingedeeld in drie manipels, die op hun beurt twee centuries bevatten.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/cohort

Cohort

Een cohors (mv.: cohortes, vandaar het Nederlandse cohort(e)) was een indeling in het Antieke Romeinse leger. Een legioen (divisie van de landmacht) bestond uit 10 cohortes plus stafdiensten. Een cohors omvatte drie manipels, elk van twee centuries, theoretisch ongeveer 480 manschappen plus centuriones en optiones. Het eerste cohort had dubbele st...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cohort

Cohort

Een groep personen die gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar, eenzelfde (demografische) gebeurtenis heeft meegemaakt.
Een geboortecohort bestaat uit de mensen die allemaal in een zelfde periode zijn geboren, een huwelijkscohort uit mensen die in een zelfde periode zijn getrouwd.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=192

cohort

Een groep personen, die gedurende een bepaal- de periode, eenzelfde demografische gebeurtenis heeft meegemaakt. B.v. : alle mensen die in een bepaald kalenderjaar zijn geboren (=geboortecohort). Andere naam: generatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Cohort

Onderafdeling van zeshonderd soldaten in een legioen (onderafdeling) in het Romeinse leger.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

cohort

onderafdeling van Romeins legioen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cohort

cohort

1. (demografisch) een groep individuen van de zelfde leeftijd die tegelijkertijd tot een populatie gaan behoren.2. (taxonomisch) een plaats in het hiërarchische classificatiesysteem in de taxonomie, boven het familieniveau (een groep families kunnen samen één cohort vormen).
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

Cohort

Groep examenkandidaten die op basis van hetzelfde kwalificatiedossier staat ingeschreven en hetzelfde examenplan volgt.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.