Zoek op

Comorbiditeit

Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt. Dit gebeurt in het algemeen met het gelijktijdig hebben van lichamelijke, geestelijke en vaak de daaropvolgende sociale problemen bij een persoon. Voorbeeld: In een aantal gevallen is dit te verklaren omdat de oorzaken van de ziektes op elkaar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Comorbiditeit

Comorbiditeit

Het bij een persoon vóórkomen van meer dan één stoornis in een bepaalde tijdsperiode. Uit verschillende bevolkingsonderzoeken blijkt dat psychiatrische comorbiditeit regelmatig voorkomt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10516

Comorbiditeit

Meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomende stoornis. (ADHD komt bijvoorbeeld vaker voor bij kinderen met dyslexie dan bij kinderen zonder dyslexie. Dyslexie heeft dus comorbiditeit met ADHD)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10711

Comorbiditeit

het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen-stoornissen. Stoornissen die vaak samen gaan met ADHD vindt u bij Verwante stoornissen.
Gevonden op http://www.steunpuntadhd.nl/is-het-adhd/begrippen

Comorbiditeit

Het voorkomen van meerdere, separate stoornissen bij één patiënt (Verhulst & Verheij, 2006).
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx
Geen exacte overeenkomst gevonden.