Zoek op

Comptabiliteitswet

(Cw) algemeen overheid: Geeft regels voor het financieel beheer van de rijksoverheid, met name inzake de begrotingsprocedure, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Comptabiliteitswet (Cw)

comptabiliteitswet

(CW) staatsrecht: wet van 8 december 1976, houdende de regeling van het beheer van de financiën van het Rijk. Bijv. de regeling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/comptabiliteitswet (CW)

Comptabiliteitswet

De Comptabiliteitswet 2001 is de gebruikelijke aanduiding voor de (Wet van 13 juli 2002 tot vaststelling van de) Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk. De wet stelt regels omtrent de Nederlandse Rijksbegroting alsmede omtrent de Algemene Rekenkamer. Daarmee geeft zij vorm aan de opdracht in Nederlandse Grondwet om rijksbegroting (ar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Comptabiliteitswet
Geen exacte overeenkomst gevonden.