Zoek op

concordaat

staatsrecht: verdrag tussen een staat en de paus als staatshoofd van Vaticaanstad. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/concordaat

Concordaat

Verdrag dat gesloten wordt tussen een staat enerzijds en de paus anderzijds ten aanzien van rechten en vrijheden van de rooms-katholieke kerk in een bepaald land.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Concordaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...aten), verdrag, overeenkomst, traktaat; [inzonderheid] met den paus over de aangelegenheden der [bij de roomsch-katholieken] kerk).
*...DANT, [bijvoegelijk naamwoord] overeenstemmend.
*...DANTIE, v. overeenstemming; alfabetische lijst der spreuken in de [in de Heilige Schrift]
*...DEREN,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Concordaat

Verdrag tussen de katholieke kerk en een staat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Concordaat

Overeenkomst tussen de paus en een regering van een staat.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

concordaat

verdrag dat wordt gesloten tussen de hoogste gezagsdragers van een kerk, zoals een paus of orthodox patriarch, en de bestuurders van een land om de wederzijdse betrekkingen tussen kerk en staat te regelen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/concordaat

concordaat

[Belgisch Nederlands] gerechtelijk akkoord
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Concordaat

Een concordaat is de algemene benaming voor een bilaterale overeenkomst die gesloten wordt tussen de Heilige Stoel (waarmee bedoeld wordt het centrale bestuur van de Katholieke Kerk, nl. de paus samen met de Curie) enerzijds en een bepaalde staat anderzijds waardoor hun wederzijdse betrekkingen inzake alle voor beide partijen belangrijke zaken ger...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concordaat

concordaat

verdrag met de paus (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/concordaat

concordaat

verdrag (m.n. tussen staat en paus)
Jaar van herkomst: 1545 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

CONCORDAAT

1) Eensgezindheid 2) Overeenkomst 3) Overeenkomst tussen een staat en de paus 4) Schriftelijke overeenkomst 5) Staatsverdrag 6) Verdrag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONCORDAAT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.