Zoek op

Confucius

Eigenlijk K'oeng Foe-tse (551-478 v.Chr.) Chinese filosoof, grondlegger van de Chinese staatsgodsdienst. Zijn leer is wezenlijk praktisch en beperkt zich tot de ethiek; ze ontbeert een afgerond metafysisch systeem. Confucius beschouwt de mens nooit als een geïsoleerd individu, maar altijd als opgenomen in een sociaal verband: familie, maatschappij...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/confucius

CONFUCIUS

1) Chinese wijsgeer 2) Wijsgeer (niet westers) 3) Wijze uit China
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONFUCIUS/1

Confucius

(555-479 v.Chr) Confucius, de oudst bekende wijsgeer van China. Zijn leer was er voor een groot deel op gericht de bindende krachten tussen mensen te versterken.
Gevonden op http://historiek.net/confucius-555-479-vchr/1921

Confucius

(Let op: oude spelling) Chinees wijsgeer (551-479 v. Chr.). Hij predikte deugd en gerechtigheid; zijn leer was meer een staats- en zedeleer, dan een godsdienstleer en wordt nog door een groot deel der Chinezen beleden. (Ook Kong-foe-Tseh geschreven.)
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Confucius

Volgens de traditie heeft deze wijsgeer geleefd in de 6e eeuw voor Christus. Hij heeft een diepgaande invloed gehad op de Chinese cultuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Confucius

Categorie: Oudheid Tweeduizend jaar lang hebben de uitspraken en de filosofie van Confucius de maatschappij en de cultuur van de Chinezen, het grootste volk ter wereld, bepaald. Hoewel Confucius niet de bedoeling had om een religie te stichten, heeft hij een enorme invloed gehad op de godsdienst in China, een invloed die ook tegenwoordig nog te zie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499
Geen exacte overeenkomst gevonden.