Zoek op

congruentie

economie: opeisbare verplichtingen in een muntsoort staan tegenover activa, die in dezelfde muntsoort zijn uitgedrukt of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/congruentie

congruentie

de congruentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔŋxry'wɛn(t)si] Verbuigingen:   congruentie|s (meerv.) 1) het met elkaar in overeenstemming zijn Voorbeelden:   `In een correcte zin is er congruentie van onderwerp en persoonsvorm.`, `congruentie tu...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/congruentie

CONGRUENTIE

1) Begrip uit meetkunde 2) Gelijk- en gelijkvormigheid 3) Gelijkenis 4) Gelijkheid van meetkundige figuren 5) Gelijkvormigheid (meetkunde) 6) Meetkundige term 7) Overeenstemmig 8) Overeenstemming 9) Overeenstemming in vorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONGRUENTIE/1

Congruentie

[counseling en psychotherapie] - Congruentie betekent overeenstemming tussen denken, voelen en spreken. Deze term kreeg door Carl Rogers veel aandacht. In de praktijk is er vaak een verschil tussen wat we denken en voelen, of tussen wat we denken en zeggen. Dit verschil wordt ook genoemd niet congruent zijn, of discongruent...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congruentie_(counseling_en_psychotherapie)

Congruentie

[couseling en psychotherapie] - Praslin is het tweede grootste eiland van de Seychellen. Er zijn ongeveer 5000 inwoners die hoofdzakelijk van de landbouw, visvangst en toerisme leven. Lazare Picault, de ontdekker van de Seychellen, doopte dit eiland in 1744 l`Isle aux Palmes. Marion Dufresne gaf Praslin zijn huidige naam al...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congruentie_(couseling_en_psychotherapie)

Congruentie

[rekenkunde] - Twee gehele getallen a en b heten congruent modulo een positief geheel getal n als ze een veelvoud van n van elkaar verschillen. Men kan ook zeggen dat de beide getallen bij deling door n dezelfde rest hebben. Congruentie is een equivalentierelatie en bepaalt dus een partitie van de verzameling der gehele get...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congruentie_(rekenkunde)

Congruentie

[taal] - Congruentie is het verschijnsel dat woorden of woordgroepen kenmerken van andere woorden of woordgroepen overnemen. Neem als illustratie de volgende zinnen: De betekenisaspecten getal en bepaaldheid van het zelfstandig naamwoord kind-kinderen zijn ook van invloed op de vorm van: In de bovenstaande zinnen congrueren...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congruentie_(taal)

Congruentie

Congruentie betekent dat al iemands interne overtuigingen, strategiën en gedragingen (woorden, stem en lichaamstaal) volledig met elkaar in overeenstemming zijn, gericht op het bereiken van een bepaald doel. Als iemand volledig congruent is, werken alle aspecten van hem of haar samen. Twijfel bestaat niet. Congruentie betekent dat iemand volledig ...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Congruentie

Congruentie

Congruentie is vormovereenkomst tussen elementen die syntactisch met elkaar zijn verbonden. De bekendste vorm van congruentie in het hedendaags Nederlands betreft die tussen het onderwerp en de persoonsvorm van een zin: deze stemmen in de regel met elkaar overeen in persoon en getal. Voorbeelden:
Gevonden op http://taaladvies.net/

Congruentie

Therapeuten streven voor hun cliënten bijna altijd naar congruentie. Dit wil zeggen dat denken, voelen en doen van de cliënt als vanzelf bij elkaar passen en in elkaars verlengde liggen, en de cliënt dit van zichzelf accepteert. Wanneer de cliënt dit voor elkaar krijgt, zal hij merken dat hij minder vaak en minder heftig intern...
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/mensbegrippen/congruentie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.