Zoek op

federatie

staatsrecht: verbond van samenwerkende staten. Bijv. de Verenigde Staten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=federatie

federatie

staatsrecht: verbond van samenwerkende staten. Bijv. de Verenigde Staten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/federatie

federatie

Staatsvorm met volkenrechtelijke identiteit waarbij de onderdelen of deelstaten een grote mate van interne autonomie behouden, maar belangrijke bevoegdheden (vooral op buitenlands en financieel terrein) zijn toebedeeld aan het centrale gezag, bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland. Zie ook confederatie .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/federatie

federatie

de federatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [fedə'ra(t)si] Verbuigingen:   federatie|s (meerv.) bond van samenwerkende staten of instituties die elk hun eigen zelfstandigheid houden Voorbeelden:   `Regionale netwerken van vrouwelijke ondernemers en manager...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/federatie

FEDERATIE

1) Akkoord 2) Alliantie 3) Band 4) Binding 5) Bond 6) Bond van samenwerkende verenigingen 7) Bond van verenigingen 8) Bondgenootschap 9) Bondsstaat 10) Liga 11) Overkoepelend orgaan 12) Pact 13) Samenwerkingsverband 14) Statenbond 15) Unie 16) Verbond 17) Verbond van samenwerkende lichamen of staten 18) Verdrag 19) Vereniging van staten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FEDERATIE/1

Federatie

[Kerk] - Een federatie in de Katholieke Kerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies. Ze zijn ontstaan door enerzijds de schaarste aan nieuwe priesters, anderzijds door de schaalvergroting die in het Nederlandse kerkprovincie sinds 2005 zijn doorgevoerd als reactie op het dalende aantal parochianen. Een f...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Federatie_(Kerk)

federatie

bond
Jaar van herkomst: 1805 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Federatie

Een federatie is een vorm van samenwerking tussen in hoofdzaak gelijkgerichte lichamen. Het is een Frans-Latijns woord. Federaties behouden een zeer grote mate van zelfstandigheid. Een voorbeeld van een federatie is de bond van Nederlandse journalisten. Staten die hun zelfstandigheid behouden noemt men ook federaties. Rusland was van 1917 tot 1991 ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Federatie

federatie

bondgenootschap (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/federatie

federatie

groep staten of verenigingen die met elkaar samenwerken vb: deze landen vormen een federatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=federatie

federatie

[Geschiedenis] verbond van staten die hun eigen zelfstandigheid voor een belangrijk deel houden
Gevonden op https://quizlet.com/121772976/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.