Zoek op

Contingens

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. iets toevalligs; het toevallige.
*...GENT, o. (-en), verschuldigd aandeel (in krijgsvolk, belastingen enz.).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Contingens

Let op: Spelling van 1858 Lat., iets toevalligs, toevallige eigenschap. Contingent, onderstand, pligtmatig aandeel; het voor de Duitsche bondsvergadering bepaalde getal troepen, door elken der Duitsche vorsten aan de rijksarmee te leveren; onderstand van krijgsbenden. Contingeren, bijdragen, zijn aandee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.