Zoek op

Contractpolis

Een overeenkomst van goederentransportverzekering, waarbij de verzekeraar zich verbindt zekere zaken gedurende een bepaalde tijd binnen omschreven grenzen of voor aangeduide routes op vastgestelde condities en tegen aangegeven premies gedekt te houden. De verzekerde is verplicht alle betreffende zendingen aan deze verzekeraar ter verzekering op te ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Contractpolis

Een overeenkomst van goederentransportverzekering, waarbij de verzekeraar zich verbindt zekere zaken gedurende een bepaalde tijd binnen omschreven grenzen of voor aangeduide routes op vastgestelde condities en tegen aangegeven premies gedekt te houden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.